In 3 fasen naar herstel van een burn-out

Het integraal jaarprogramma voor stress & burn-out

Burn inn biedt een integraal programma met een combinatie van behandelvormen. Dat betekent aandacht voor voeding, beweging, herstelmomenten, mind-set, relaties en zinvol leven. Groepsinterventies worden afgewisseld met individuele coaching sessies en lifestyle advies. Naast de lichamelijke en geestelijke toestand houden we ook rekening met de levens- en loopbaanfase waarin iemand zich bevindt. Onze werkwijze is medicatievrij.

In 3 fasen naar duurzaam herstel
Het burn-out programma van Burn inn werkt in 3 fasen naar een duurzaam herstel. Tijdens de eerste 3 maanden staat Herstel centraal. Deze maanden zijn het meest intensief. Vervolgens bouwen we 3 maanden aan de Groei van de deelnemer. In de laatste 6 maanden gaan we aan de slag met terugvalpreventie.

Persoonlijke aanpak
We geven gericht aandacht aan de persoonlijke problematiek. Iedere deelnemer heeft een 'eigen' begeleidingsteam bestaande uit een casemanager, een stress- en burn-out coach, trainer(s) en voedings- en bewegingsdeskundigen. 

 

1. Herstel

De deelnemer gaat in de eerste fase aan de slag met een combinatie van groepsinterventies, individuele coaching en voeding.

Groepsinterventies
Door in groepsverband aan de slag te gaan ontstaat er een bredere kijk op de situatie. Dit draagt bij aan bewustwording en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Individuele coaching
De individuele coach richt zich op de dieperliggende oorzaak van stressklachten. Welke situaties en gevoelens we niet meer willen, weten we vaak goed te benoemen. Het ombuigen en benoemen naar de gewenste situatie is een moeilijk proces. De coach leert om vanuit de intrinsieke behoeftes te leven en werken.

Voeding
Een gezonde levensstijl en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het voedingsadvies bestaat uit drie onderdelen: Een intake, voedingsanalyse en voedingsadvies. Tijdens de intake brengt de voedingscoach de algemene leefstijl- en gezondheid door middel van enkele metingen in kaart. Wat volgt is een persoonlijk plan met concrete handvaten voor ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes.

Het doel: bewustwording en hoofd, hart en lichaam weer met elkaar in balans brengen. De deelnemer leert over de oorzaken van een burn-out en zijn eigen rol daarin.
Na 3 maanden vult de deelnemer opnieuw de vragenlijst in. Zo maken we op objectieve wijze groei inzichtelijk. De casemanager rond de Herstel fase af.

2. Groei

De energie komt terug en de deelnemer is meer in balans. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van betere keuzes groeit de deelnemer. In de Groei fase zijn er individuele coachsessies en draagt de voedingscoach het stokje voor lifestyle-advies over aan de beweegcoach. Daarnaast betrekken we de inner circle.

Beweging
In een individuele sessie geeft de beweegcoach uitleg over ‘Sporten en bewegen bij burn-out.’ Wat draagt bij aan herstel en wat niet? Waar moet je op letten als je zelfstandig aan de slag gaat met sporten en bewegen om herstel te bevorderen? Op basis van een analyse van de huidige beweegroutine van de deelnemer stelt de coach een persoonlijk beweegplan samen.

Inner circle
Stress of burn-out zijn heftig voor de deelnemer, maar ook voor de partner, vrienden en/of collega’s is het een moeilijk proces. Zij weten vaak niet hoe te helpen en hebben een groot gevoel van onmacht. Tijdens de inner circle komen deelnemers en hun naaste omgeving samen om deze onderwerpen te bespreken. Zo krijgen ook zij grip op de situatie en kunnen ze de deelnemer ondersteunen in het proces naar herstel.

Het doel: een betere versie worden van zichzelf. Na 3 maanden vult de deelnemer opnieuw de vragenlijst in. Zo maken we op objectieve wijze groei inzichtelijk. De casemanager rond de Groei fase af.

3. Terugvalpreventie

De deelnemer staat weer vol in het leven, vertrouwt op eigen veerkracht en gaat goed om met stress. Het terugvalpreventie programma bestaat uit online ondersteuning, intervisies en twee workshops.

Online programma
Gedurende de terugvalpreventie fase kunnen deelnemers gebruik maken van het online programma. Er is keuze uit verschillende leerreizen om de soft skills verder te ontwikkelen. De deelnemer kiest zelf de gewenste leerreis, maar kan dit ook doen in overleg met de coach. De leerreizen zijn thuis te volgen.

Intervisie
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen een groepje mensen die samenwerken. Het doel is om te leren van elkaar en verder te groeien door het gezamenlijk bespreken van herkenbare thema’s uit de praktijk. 

Workshops
Tijdens een workshop ga je in groepsverband aan de slag met enkele thema’s. Het doel is om jou aan nieuwe inzichten te helpen, draagvlak te creëren voor de veranderingen die je hebt gemaakt en je te ondersteunen bij het maken van krachtige keuzes.

Het doel: de herstelde balans vasthouden en duurzaam verstevigen. Het terugvalpreventie programma zorgt ervoor dat nieuwe gedragspatronen, energie, grenzen en behoeftes actief bewaakt en onderhouden blijven. Na 6 maanden vult de deelnemer opnieuw de vragenlijst in. Zo maken we op objectieve wijze groei inzichtelijk. De casemanager rond de Terugvalpreventie fase af.