In 5 stappen naar herstel van een burn-out

De Burn inn aanpak voor een burn-out

Het burn-out programma van Burn inn werkt in 5 stappen naar een duurzaam herstel.

We geven gericht aandacht aan de persoonlijke problematiek. Iedere deelnemer heeft een 'eigen' begeleidingsteam bestaande uit een casemanager, burn-out coach en afhankelijk van het behandelprogramma één of meerdere specialisten.

Voor het gehele programma staat een periode van een jaar. Hiervan zijn de eerste 3 maanden het meest intensief. Daarna bouwen we aan de groei van de deelnemer en in de laatste 6 maanden gaan we aan de slag met terugvalpreventie. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen. Deze kun je hier uitgebreid lezen.

1. Adviesgesprek

Het vermoeden van een burn-out? In een vrijblijvend adviesgesprek verkennen we de situatie. Is er daadwerkelijk sprake van een burn-out of speelt er toch iets anders? We leggen uit hoe wij kunnen  helpen en geven praktische oplossingen voor de eerste stappen naar herstel. Het gesprek is kosteloos en de deelnemer kan hierna zelf aangeven wel of niet het traject te willen starten. 

2. Intake en metingen

Het programma start met een intakegesprek. Daarnaast stellen we door middel van betrouwbare metingen en vragenlijsten de mate van burn-out vast. We kijken niet alleen naar hoe de deelnemer zich mentaal voelt, maar meten ook de lichamelijke gezondheid. Dit is de 0-meting. Gedurende het programma volgen tussenmetingen en een eindmeting. Zo maken we het herstel en de groei objectief inzichtelijk.

We meten de algemene vitaliteit, stress & vermoeidheid, herstelmomenten, energie en het voedingspatroon.

3. Herstel

Het programma biedt een stevig fundament voor een gedegen, snel en duurzaamherstel. De deelnemer gaat aan de slag met een combinatie van groeps- en inner circle interventies, individuele coaching en een online programma. Het doel: bewustwording en hoofd, hart en lichaam weer met elkaar in balans brengen. De deelnemer leert over de oorzaken van een burn-out en zijn eigen rol daarin. Naast het mentale aspect wordt er ook gewerkt aan de lichamelijke gezondheid. In deze fase start de deelnemer met re-integratie.

In deze fase zijn er individuele coach-sessies, voedingsadvies, bewegingsadvies, groepsinterventies, start het online programma en kan de deelnemer altijd terecht bij de casemanager.

4. Groei

De energie komt terug. De deelnemer is meer in balans en weer aan het werk. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van betere keuzes groeit de deelnemer. Ook betrekken we de inner circle. Dit zijn de partner, vrienden, familie en/of collega's. Het doel: een betere versie worden van zichzelf.

In deze fase zijn er individuele coachsesies, de inner circle, wordt er gewerkt aan leerreizen binnen het online programma en de case manager blijft aanspreekpunt.

5. Terugvalpreventie

De deelnemer staat weer vol in het leven, vertrouwt op eigen veerkracht en gaat goed om met stress. Het terugvalpreventie programma bestaat, naast de begeleiding door de casemanager, uit begeleide intervisies en twee workshops. Het doel: de herstelde balans vasthouden en duurzaam verstevigen.