Blog
11 december 2017

Tips voor een vitale organisatie

Tijdens de masterclass ‘De beste behandeling voor burn out bestaat’ van Burn inn op 9 november gaf Jessica van Wingerden MBA MCC een lezing over duurzaam vitaal werken na een burn-out.

Betekenisvol werk is een belangrijke basis voor goed en gezond werk.

Mensen voelen zich betekenisvol als hun waarden, talenten en passies samenkomen met behoeftes in de wereld om hen heen. Wie zich betekenisvol voelt, voelt zich vitaler, is meer bevlogen, kan beter gebruikmaken van eigen sterktes en neemt gemakkelijker eigen regie in het werk.

De werkomgeving heeft grote impact op iemand werkbalans

Dit heeft onder andere te maken met taakeisen die aan iemand worden gesteld en de beschikbare hulpbronnen die in een organisatie aanwezig zijn. Taakeisen kosten energie, hulpbronnen geven energie.  Denk bij hulpbronnen aan steun van collega’s, waardering vanuit een leidinggevende, zeggenschap over werk en besluitvorming en duidelijkheid over taken. Zijn er te weinig hulpbronnen en zijn de taakeisen te hoog of niet uitdagend genoeg? Dan ontstaan stress en uitputting. Zorg dus voor realistische en uitdagende taakeisen en voor voldoende hulpbronnen.

Erken en ken de individuele behoeften
Voor iedereen zijn hulpbronnen anders. De een heeft vooral behoefte aan erkenning door zijn of haar leidinggevende. De ander krijgt energie van de samenwerking met collega’s. Om als organisatie te zorgen voor voldoende energiebronnen en uitdagingen is het belangrijk om die individuele behoefte te herkennen en te erkennen.

Zoeken naar de balans

Werken aan een vitale organisatie en bevlogenheid is werken aan balans tussen wat energie geeft en wat energie vraagt in het werk. Als werkgever kun je de volgende dingen doen om die balans te houden: stimuleer ieders persoonlijke ontwikkeling, laat zien hoe iedereen bijdraagt aan de doelen, stimuleer onderlinge samenwerking, spreek waardering uit en geef constructieve feedback