Blog
13 november 2018

7 oorzaken van werkstress

Werkstress komt steeds vaker voor. Maar wat zijn volgens 20 grote organisaties de meest voorkomende oorzaken?

Samen met het Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid ondersteunt Schouten & Nelissen 20 organisaties bij de aanpak van werkstress en ongewenst gedrag. Zij vroegen deelnemende organisaties naar wat zij als belangrijkste oorzaken zien. Dat levert een divers beeld op, waarbij zeven veel voorkomende oorzaken eruit springen.

  1. Geen passende loopbaan

Medewerkers ervaren soms werkstress omdat zij niet het werk doen dat bij ze past. Het toegeven dat je niet in de juiste baan zit is lastig en daarom blijven ze hangen in werk dat ze niet leuk vinden. Ook het onvoldoende meegaan met nieuwe ontwikkelingen is voor (vooral oudere) werknemers moeilijk. Hierdoor zijn zij niet altijd voorbereid op de verhoging van de pensioensleeftijd en lopen zo vast.

  1. Te weinig of te veel eigen autonomie

De meeste mensen vinden het fijn om invloed uit te oefenen op hun werk en werkwijze. Wanneer zij zich minder vrij voelen hierin en zich slechts uitvoerder van een beleid voelen, levert het ontevredenheid op. Die zich vervolgens omzet stress. Maar ook de andere kant, van teveel autonomie, heeft een keerzijde en kan voor een onveilig gevoel zorgen. Werknemers hebben dan het gevoel teveel zelf te moeten uitvinden.

  1. Teveel focus op wat er niet goed gaat

Steeds vaker hoor je ‘Ik heb het druk’. Het lijkt de norm. Men ziet vooral wat er niet goed gaat en verliezen de focus op wat wel goed gaat. Hierdoor gaan zij steeds met een negatief gevoel naar huis. Neem bijvoorbeeld een to do lijst die maar niet af komt. Al is er veel afgerond die dag, ze zien enkel wat er niet is gebeurd. Hierdoor ontstaat een negatieve flow. Zorg dat er meer oog komt voor wat er wel is gelukt. Af een toe een compliment naar elkaar kan hierbij helpen

  1. (Snelle) groei van de organisatie

Een snelle groei van een organisatie betekent vaak dat er veel werk is en minder aandacht voor processen en procedures. Doordat er veel informeel gebeurt voelen mensen zich sneller onveilig. Er kunnen culturen binnen een cultuur ontstaan. De focus ligt zodanig op het werkt dat er minder aandacht is voor elkaar.

  1. Combinatiedruk

Werkstress is vaak een combinatie van de drukte op werk en de persoonlijke situatie. Zorg voor kinderen of ouders kunnen stress opleveren. Maar ook een druk sociaal leven kan hier invloed op hebben. De invloed van social media speelt hierbij zeker een rol. Het altijd leuk moeten hebben en aan alles meedoen levert veel stress op.

  1. (Veranderende) wet- en regelgeving

Als wetgeving of regels veranderen, kan dat een groot effect hebben op de werkvloer. Dat zorgt voor onzekerheid bij medewerkers en zo ontstaat stress. De beperking in tijdelijke contracten levert ook extra werkdruk op. Mensen hebben het gevoel dat ze zich in korte tijd moeten bewijzen. In die situatie gunnen zij zich te weinig tijd om goed in te werken en pakken alles op. Voor organisaties is het niet altijd mogelijk om vaste contracten te bieden. Dat betekent elke twee jaar een nieuw iemand inwerken. Met een hogere werkdruk voor de ‘achterblijvers’ als gevolg.

  1. Verharding in de maatschappij

Het contact met mensen verloopt steeds moeizamer. Vooral in beroepen met veel contact heeft dit veel invloed op het werk. Mensen zijn mondiger en veeleisender. Soms is er ook sprake van agressie. Dat levert veel onveiligheid op voor medewerkers. Dat zorgt dan weer voor extra werkstress.