Blog
11 december 2017

Aantal mensen met burn-out groeit nog steeds

Het aantal mensen dat in Nederland een burn-out krijgt is gestegen. Dat blijkt onder andere uit het Nationaal Salaris Onderzoek van de universiteit Nyenrode en website Intermediair.

Ook cijfers van TNO en CBS geven aan dat het aantal mensen een burn-out stijgt. Had in hun onderzoeken in 2013 nog 12,4 procent van de Nederlanders burn-outklachten. In 2016 was dat gestegen naar 14,6 procent.

Wie krijgt een burn-out?
Uit de cijfers blijkt dat vrouwen vaker een burn-out krijgen dan mannen. Daarbij lopen vrouwen onder de 36 jaar het meest risico. Het Nationaal Salaris Onderzoek vond daarnaast dat hbo’ ers (12%) vaker worden getroffen door een burn-out dan WO’ ers (9 %). Niet zo verwonderlijk: het onderzoek laat ook zien dat zowel vrouwen als hbo’ers meer ontevreden zijn over hun baan. Zij zijn dan vooral niet tevreden over hun promotiemogelijkheden, communicatie over beleid en werktaken en over erkenning van hun bijdrage.

Wat zijn risico’s?
Uit het onderzoek komen een aantal omstandigheden die de kans op een burn-out vergoten of juist verkleinen. Zo hebben mensen met een vast dienstverband minder kans op een burn-out. En ook bij tweeverdieners is de kans dat iemand uitvalt kleiner. Wie werkt in de horeca, detailhandel, zorg of het onderwijs krijgt juist vaker een burn-out. En nog een opvallend weetje: mannen lopen eerder kans op een burn-out bij fysieke overbelasting en cognitieve levendigheid. Vrouwen juist meer bij cognitieve afmatting.