Stress (h)erkennen en voorkomen

Training 'Stress (h)erkennen en voorkomen'

Duur: 1 dagdeel
Prijs: €295,-
Wanneer: Nader af te stemmen
Aantal deelnemers: 6-12

De training kan ook incompany afgenomen worden voor max. 20 deelnemers.

Belangrijkste onderwerpen

  • Signalen van een dreigende burn-out herkennen
  • Factoren van toenemende stress
  • Herkennen en omgaan met persoonlijkheden met een hoger burn-out risico
  • Handvaten voor preventief gesprek met werknemer
  • Het verband tussen lifestyle en stress

Preventie is de essentie

De managementtraining richt zich specifiek op het herkennen van stresssignalen en voorkomen van burn-out. De training helpt jou als leidinggevende om te voorkomen dat medewerkers over een kwetsbare grens gaan. Het gaat erom dat je tijdig de signalen herkent en erkent. Met behulp van een concrete stappenplan leer je hoe je kunt voorkomen dat medewerkers ongemerkt in de burn-out valkuil terecht komen.

Medewerkers die een reëel risico lopen om een burn-out te krijgen:

  • kunnen jarenlang keihard werken; 
  • zetten zich altijd volledig en flexibel in;
  • presteren maximaal in ieder situatie;
  • zijn perfectionistisch;
  • kunnen voor hun gevoel absoluut niet falen.

Door deze persoonlijkheidskenmerken is het juist extra lastig om de hoge stresssignalen te willen, kunnen en durven zien. Als leidinggevende kun je de mentale,- emotionele,-  en lichamelijke crash voorblijven.
Wat je nodig hebt is een duidelijk signaleringssysteem dat je gestructureerd helpt bij het verlagen van het stressniveau bij de medewerkers.

Op de volgende vragen krijg je antwoord tijdens de training:

Hoe herken ik tijdig de signalen van een dreigende burn-out?

Waarschijnlijk branden er langer allerlei lampjes op het dashboard, maar ziet de medewerker nog niet volledig de relatie tussen die waarschuwing en gedrag. Het is echter niet toevallig dat er klachten zijn zoals vermoeidheid, piekeren, sneller geïrriteerd zijn en het moeilijker kunnen concentreren. Je leert op welke signaalgebieden je moet letten.

Wat zijn de oorzaken van toegenomen stress op het werk?

Werkdruk is maar één van de redenen waarom er een groeiend aantal mensen met ernstige vormen van burn-out kampt. Er zijn meerdere factoren die elkaar voortdurend beïnvloeden. In de training leer je welke dat zijn.

Welke persoonlijkheden lopen een reëel risico om een burn-out te krijgen?

Het maakt voor het krijgen van een burn-out niet uit of persoonlijkheid is gevormd door DNA of opvoeding. Er blijken verschillende manieren te zijn hoe je als mens kunt reageren op stressvolle situaties. Wanneer je beter bewust bent van deze zogenaamde stress typologieën bij jouw medewerkers is hun gedrag beter verklaren en kun jij er effectief naar handelen.

Heeft lifestyle ook iets te maken met gevoeligheid voor chronische stress?

Er ontstaat een negatieve vicieuze cirkel wanneer medewerkers over een bepaalde grens gaan. In deze training ontdek je welke leefstijlfactoren op het werk kunnen helpen om een te hoog opgelopen stressniveau naar beneden te brengen.

Hoe ga ik het gesprek aan met mijn risico-medewerker?

Negeren neemt de oorzaak van het probleem niet weg. Het klinkt in theorie natuurlijk makkelijk, maar hoe ga je het gesprek aan in de praktijk? We doorlopen de belangrijke fases voor een preventief gesprek.


Training stresspreventie volgen?


Ben je geïnteresseerd in de training, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op via 0418 688 388.