Wat is een burn-out?

Wat is burn-out?

Iedereen is wel eens moe of slaapt een keer slecht. Maar als de vermoeidheid langer duurt, het piekeren niet ophoudt en je je lusteloos voelt, kan er sprake zijn van een burn-out. Maar wat is het nou precies en welke symptomen horen erbij? Emotioneel uitgeput, uitgeblust en afgebrand. Dit zijn allemaal termen die gebruikt worden voor dé beroepsziekte van dit moment: burn-out. Wanneer je een burn-out hebt zit je er doorheen, zowel lichamelijk als emotioneel. Vermoed jij dat je een burn-out hebt? Neem vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies. Wij helpen je graag verder.

Definities van een burn-out

Voor een burn-out bestaan verschillende definities, maar de volgende kenmerken worden altijd in combinatie met burn-out genoemd.

  • Emotionele uitputting: je voelt je extreem vermoeid, je reserves zijn op en de batterij wordt niet meer opgeladen.
  • Afstandelijk gedrag: je krijgt een negatieve, cynische, afstandelijke en kille houding tegenover anderen. Denk hierbij aan je partner, collega’s maar ook je werk in het algemeen.
  • Het gevoel dat je competenties afnemen: je krijgt de neiging om jezelf negatief te beoordelen en hebt het gevoel minder goed te presteren dan voorheen.

De oorzaken van een burn-out

Bij een burn-out denkt men vaak direct aan werk. Zo kan burn-out ontstaan bij langdurige blootstelling aan werken onder grote tijdsdruk. Je reserves raken op en je hebt het gevoel van complete uitputting. Wat voor de omgeving verwarrend kan zijn, is dat je uitgeput op je werk bent, maar in je vrije tijd nog wel dingen kan aanpakken.

Hulpbronnen vs. taakeisen
In Nederland is er een internationaal gehanteerd werkstress-model ontwikkeld. Het model veronderstelt dat hulpbronnen, zoals autonomie en steun van collega's, beschermen tegen burn-out. Taakeisen, zoals werktempo, tijdsdruk en emotionele belasting zouden het risico op burn-out juist vergroten. Wanneer je voldoende hulpbronnen hebt, loop je als  werknemer minder risico op burn-out. Maar als de taakeisen langdurig groter zijn dan de hulpbronnen, vergroot de kans en ligt burn-out op de loer.

Persoonlijke oorzaken
Iedereen is anders en ervaart stress anders. Waar een situatie voor de een stressvol is, hoeft dat voor de ander niet zo te zijn. Hoe je een werksituatie ervaart, hangt af van verschillende factoren. Denk aan je persoonlijke eigenschappen die de werksituatie negatief kunnen beïnvloeden, zoals onrust in je privésituatie. Ook erfelijkheid kan een rol spelen bij sommige geestelijke gezondheidsklachten.

Andere oorzaken van burn-out zijn:

  • Arbeidsconflicten;
  • Grote emotionele belasting;
  • Werktijden;
  • Ingrijpende gebeurtenissen op het werk;
  • Werk en privé moeilijk kunnen combineren;
  • Onzekerheid over de toekomst.

Aanpak Burn inn
De aanpak van Burn inn richt zich niet alleen op het bestrijden van de symptomen, maar op de dieperliggende oorzaak van burn-out. Alleen dan kun je duurzaam herstellen.
Daarom start een behandeling altijd met de Stress Level Scan. Aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst bepalen we het stressniveau. 

Het verschil tussen overspannen en burn-out

Terwijl er veel overeenkomsten zijn tussen overspannen en burn-out, zijn het twee verschillende dingen.

Overspannen - Wat is dat?
Overspannen is eigenlijk een voorstadium van de burn-out. De energie in je lichaam begint op te raken. De hoge cortisolwaarden beginnen zijn tol te eisen. Je dagelijkse belastbaarheid neemt af en je krijgt moeite om al je activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Daarnaast nemen lichamelijke stressklachten toe.

Symptomen
Overspannenheid gaat samen met veel stressklachten zoals een gevoel van opgejaagdheid, nek- en hoofdpijn, slecht slapen en huilbuien. Echter is je energie nog niet op en uitputting is daardoor niet de klacht die voorop staat. Het is meer de opgejaagdheid en je voelt je labiel. Voordat je overspannen raakt, zijn er meerdere signalen die je laten weten dat je niet lekker in je vel zit.
• Snel geprikkeld
• Slecht slapen
• Fysieke klachten (bijv. hoofdpijn, nek- en maagklachten, hartkloppingen)
• Piekeren
• Gebrek aan energie
• Geen zin in sociaal contact
• Moeilijk kunnen concentreren

Twijfel je of je overspannen bent of burn-out? Neem gerust contact op voor vrijblijvend advies. We bespreken jouw situatie en kijken welke hulp het best past.

Depressie en burn-out

Men verwart burn-out soms met aandoeningen als algemene lusteloosheid, depressie,  of chronische vermoeidheid. Dat komt omdat de symptomen van een burn-out voor iedereen verschillend kunnen zijn.

Het verschil
De symptomen van burn-out tonen gelijkenissen met die van een depressieve stoornis zoals een sombere stemming, verhoogde emotionaliteit, slechte concentratie, verhoogde sensitiviteit en emotionaliteit. Het verschil is dat in de werk gerelateerde context vooral de uitputting centraal staat, eerder dan de depressieve stemming. Bij burn-out toon je ook kenmerken van chronische vermoeidheid, met name de uitgesproken vermoeidheid en de verminderde inspanningstolerantie. Naast ernstige vermoeidheid heeft een burn-out ook andere symptomen. Je kunt deze hier lezen.

Direct aan de slag

Overmatige stress en burn-out gaan niet vanzelf over. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het nemen van alleen maar rust geen enkel positief effect teweeg brengt. Het is van cruciaal belang dat er zo snel mogelijk gestart wordt met behandeling. De Stress Level Scan geeft inzicht in de mate van stress die je ervaart. Vervolgens kiezen we onderbouwd voor de juiste behandeling en zorgen we voor snel en duurzaam herstel. Meer informatie over de verschillende interventies?